Passie- en Paasconcert Viva Vox en Con Amore in Elspeet

ELSPEET – Op zaterdag 20 april (Stille Zaterdag) geeft het Christelijk Gemengd Koor “Viva Vox” uit Elspeet een Passie- en Paasconcert in de Hervormde Dorpskerk in Elspeet.

Medewerking wordt verleend door het Elspeets Mannenkoor “Con Amore” onder leiding van Gerrit Knikker. Jan Post bespeelt het orgel. Evert van de Veen is dirigent van “Viva Vox” en zal ook de piano bespelen. Ds. M. van Kooten zal het concert openen en sluiten, ook zal hij een korte meditatie houden. “Passie- en Paasconcert Viva Vox en Con Amore in Elspeet” verder lezen

Historische ‘FlyBy’ tijdens Herdenkingsplechtigheid Schaarweg Elspeet

ELSPEET – Op de locatie aan de Schaarweg in Elspeet waar op 20 februari 1944 de Lancaster JB-609 werd neergeschoten zal op zaterdag 13 april een herdenkingsplechtigheid worden gehouden, bij het ‘Lancastermonument’.

De herdenkingsplechtigheid start om 14.00 uur. Burgemeester Van de Weerd zal een toespraak houden en er zullen kransen worden gelegd namens het gemeentebestuur, de RAFA (Royal Air Force Association) en de Elspeetse bevolking. Medewerking zal worden verleend door Elspeets Fanfare Korps en leerlingen van de Elspeetse scholen. “Historische ‘FlyBy’ tijdens Herdenkingsplechtigheid Schaarweg Elspeet” verder lezen

Tijdelijk onderkomen voor Joy Elspeet

ELSPEET – Het college van B&W van Nunspeet heeft Joy Elspeet toestemming gegeven om de sporthal Op de Heide in Elspeet tijdelijk te gebruiken als onderkomen voor de maandelijkse themadiensten op de zondagmiddag. Het gaat om circa 8 samenkomsten in 2019.

Tot op heden kon men in Mennorode terecht, maar gezien het aantal belangstellenden is dit niet meer mogelijk. Maandelijks bezoeken 300 tot 500 belangstellenden de op bezinning gerichte samenkomsten.

Omdat het een breed initiatief vanuit de Elspeetse samenleving zelf is, en er verder geen huisvestigingsmogelijkheden zijn, wil het college medewerking verlenen.

Na de zomer zal het gemeentebestuur met de initiatiefnemers de tijdelijke ingebruikgeving van de sporthal gaan evalueren.

Gemeentebelang uit zorgen over veiligheidsregio

NUNSPEET – Gemeentebelang Nunspeet heeft bij het college van B&W haar zorgen geuit over de slechte financiële situatie van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar onder andere de brandweer van Nunspeet en Elspeet onderdeel van zijn. Fractievoorzitter Martin Mol Vroeg het college of de hulpverlening niet in het geding kwam en wat er aan de forse financiële overschrijdingen gedaan wordt.

De veiligheidsregio kampt met een miljoenentekort en de fractievoorzitter ziet ook dat er reeds stappen zijn genomen om op korte termijn met verbetering te komen, maar dat heeft de zorgen nog niet weg kunnen nemen. “We hebben het hier over een zeer belangrijke dienst voor onze inwoners en over substantiële overschrijdingen. We willen zeker weten dat veiligheid nooit in het geding komt en tegelijkertijd de kosten wel beheersbaar blijven”.  “Gemeentebelang uit zorgen over veiligheidsregio” verder lezen

ChristenUnie Nunspeet wil snellere reparatie rolstoelen

NUNSPEET – Iedereen telt mee in Nunspeet. En niet voor de helft of een klein beetje, maar volwaardig. Dat vindt de ChristenUnie Nunspeet één van de belangrijkste dingen. En gelukkig gebeurt er in Nunspeet heel veel goeds en moois op dat terrein, maar de afgelopen weken is gebleken dat er nog wel wat verbeterpunten zijn.

Neem het voorbeeld van InteraktContour. Een prachtige club mensen die zich inzet voor mensen met (niet-) aangeboren hersenletsel. De ChristenUnie ging op bezoek en was echt onder de indruk van zowel de medewerkers als de bewoners die begeleid worden. Het plezier spatte er vanaf. Maar toen de CU vroeg of ze iets voor hen konden betekenen, kwamen ze erachter dat niet alles rozengeur en maneschijn is.
“ChristenUnie Nunspeet wil snellere reparatie rolstoelen” verder lezen

Patiënten St Jansdal hebben vertrouwen in ziekenhuis

Dim van Rhee, voorzitter van de Patiëntenraad van St Jansdal, is blij dat het vertrouwen van patiënten niet is aangetast door de tumultueuze gebeurtenissen van de afgelopen maanden.

HARDERWIJK De patiënten van St Jansdal in Harderwijk zien de overname van activiteiten van het voormalige MC Zuiderzee in Lelystad door het ziekenhuis als een positieve stap. Dat blijkt uit een onderzoek onder de leden van het digitale panel van de Patiëntenraad.

Dim van Rhee, voorzitter van de Patiëntenraad, is blij met deze uitkomst: ‘Er is nogal wat onrust geweest de afgelopen maanden. Het is goed om te zien dat dit het vertrouwen in St Jansdal niet heeft aangetast. Sterker nog, twee derde van de panelleden vindt het een mooie kans met het oog op de toekomst.’ “Patiënten St Jansdal hebben vertrouwen in ziekenhuis” verder lezen

St Jansdal Harderwijk vanaf 1 april volledig rookvrij

HARDERWIJK – Op het ziekenhuisterrein in Harderwijk is het na 1 april niet meer toegestaan om te roken. De rookhokjes bij de hoofdingang en bij de Spoedeisende Hulp zullen verdwijnen. “We willen positieve gezondheid stimuleren”, legt Leonie Boven van de Raad van Bestuur uit. “Daarbij hoort een rookvrije omgeving voor zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. Juist een ziekenhuis speelt een belangrijke rol in de promotie van gezondheid.” 
“St Jansdal Harderwijk vanaf 1 april volledig rookvrij” verder lezen